HVORDAN KJØPER MAN FORSTÅELSE

og unngår misforståelser i arbeidslivet?

Er du stand til å formulere noen ord og utrykk fra arbeidslivet ditt på et annet språk? Vet du hvordan man sier feriepenger, egenmelding eller skattefradrag for eksempel på engelsk eller polsk? Slike detaljer kan