EN BROSJYRE OM TOLKEBRUK INNEN HELSE

Det er neppe en hemmelighet at språkvansker kan føre med seg en god del trøbbel. Spesielt hvis man har tenkt å ta seg en tur til sykehuset, selv om man skulle i utgangspunktet kun foreta en simpel legesjekk. Mangel på tilgang til en profesjonell og dyktig tolk kan merkes spesielt når ting går virkelig galt på grunn av kommunikasjonsvansker.

Ikke alle vet at det er stor forskjell på det å være flytende i et eller flere språk og det å kunne tolke fra et språk til et annet innen et spesifikt område. Dermed er det lett å tenke noe sånt som: «nei, jeg får klare meg selv» eller «jeg tror at kompisen/ektefellen/slektningen min kan visst hjelpe meg …». Men slike feil kan faktisk koste veldig dyrt. For noen år siden, for eksempel, var det det en veldig stor sak i norsk media om at en kvinne holdt på å bli sterilisert da hun ba om prevensjonsmidler i utgangspunktet. Et annet eksempel forteller om en spansk mann som fikk 71 million dollar i erstatning da han fikk feil behandling som et resultat av feil tolking av bare ett eneste ord. Sykehuspersonalet hadde bestemt seg for å spare på tolkeutgiftene og de tenkte nemlig at de spansktalende ansatte på sykehuset skulle visst klare seg. Mens de hadde oversatt «intoxicado» som «intoxicated», hvorav en profesjonell tolk hadde kanskje brukt ordet «forgiftet» i stedet (familien til attenåringen prøvde nemlig å forklare at det var snakk om en matforgiftning). Dette led selvsagt til en feil diagnose, komplikasjoner, feil behandling og ikke minst forsinket behandling av den egentlige sykdommen, noe som førte til at personen ble lam for resten av livet.

Selvsagt kan man si at dette er ekstremtilfeller som ikke rammer oss i de fleste tilfeller, men disse eksemplene illustrerer ganske nøye at tydelig kommunikasjon ofte kan være altavgjørende for et menneskeliv. Særlig hvis vi snakker om spørsmål som dreier seg rundt helse.

Kommunikasjon på et legekontor er en tresidig prosess. Man bør være obs på at mye avhenger av både legen og pasienten. Dermed er det svært viktig at alle er velinformert om hvordan man samarbeider med en tolk og om tolkens rolle i en helsesamtale.

Helsedirektoratet i Norge har hatt noe fokus på akkurat dette. I samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse har de utgitt en brosjyre som er oversatt til flere språk. Brosjyren er rettet mot både pasienter og helsepersonell, den skal nemlig hjelpe til å forstå nødvendighet av en tolk, samtidig som man får maksimal utbytte av tolkebruk i helserelaterte spørsmål. Den inneholder også informasjon om hvem som har rett til å bruke en tolk og den kan hjelpe sykehusansatte til å være mer presis med bestilling av tolketjenester. Mer informasjon om brosjyren kan du finne her.