HVORDAN KJØPER MAN FORSTÅELSE

og unngår misforståelser i arbeidslivet?

Er du stand til å formulere noen ord og utrykk fra arbeidslivet ditt på et annet språk? Vet du hvordan man sier feriepenger, egenmelding eller skattefradrag for eksempel på engelsk eller polsk? Slike detaljer kan avgjøre mye i en arbeidssituasjon.
Har du vært i en situasjon der det har oppstått misforståelser på grunn av kommunikasjonsfeil med utlendinger? Mange mennesker med både vestlig og ikke-vestlig bakgrunn ankommer Norge hvert år. I 2013 har Norge fått inn mer enn 40 000 innvandrere. De fleste av dem begynner et nytt kapittel innen arbeidslivet. Det er nåtidens realitet.

Noen arbeidsgivere og arbeidstakere opplever vansker i forhold til språkbruk på jobben. Spørsmålet er: Hvordan kan man løse slike problemer før de vokser til en krise eller til og med en konflikt? Hva slags steg kan man foreta for å opparbeide forebygning av misforståelse som kan følge til en arbeidstvist? Er språkproblemene egentlig så farlige og hva kan de føre med seg?

Vi skal prøve å redegjøre for noen av disse spørsmålene i denne artikkelen.

Det er ganske kjent at arbeidsinnvandring i Norge er et svært omtalt tema i vårt samfunn i dag. Noen vil mene at Norge tar imot alt for mange utenlandske borgere, mens andre tror at innvandrere kan være en betydelig faktor når det gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet i landet.

Mange norske forretninger pleier å ansette mennesker med utenlandsk bakgrunn av flere årsaker. Noe av det viktigste er sikkert den økonomiske siden av saken. Arbeidsgivere som ansetter folk fra andre land blir skattebelagt på en annen måte. Dessuten vil noen norske arbeidsgivere mene at arbeidsinnvandrere kan være mer ”effektive” når det gjelder selve arbeidet.

Dersom man driver et selskap som har mange utenlandske medarbeidere fra forskjellige land, kan man fort støtte på noen enkelte utfordringer og vanskeligheter. Noen av de mest utbredte problemene i et slikt miljø, er selvfølgelig språkproblemet. Alle reelle problemer kan være forårsaket av vansker som oppstår pga språk og kommunikasjon. Derfor kan det være veldig lurt å utføre et visst arbeid i forkant for å unngå slike problemer. Har man samarbeidet med et translatør- og tolkebyrå fra før av, kan det lette hele prosessen.

Noen mennesker kommer til en ny jobb, og har for eksempel engelskkunnskaper som er tilstrekkelig for arbeidet. Andre har noen grunnleggende norskkunnskaper. Noen innvandrere som har bodd her litt mer enn andre snakker forholdsvis flytende norsk. Men det finnes en stor forskjell på det å kunne snakke et språk og forstå seg på den juridiske delen av språket, eller skjønne sikkerhetsmessige detaljer rundt arbeidsspråket.

Enhver arbeidsgiver bør oversette all dokumentasjon som har med arbeidslivet å gjøre. Arbeidsavtaler, reglementer, bruksanvisninger, brosjyrer, plakater osv. Det kan være livsviktig å få oversatt alle tekster som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Eller det kan være direkte farlig å se bort i fra dette.

Det kan også oppstå en del problemer i et selskap som har bestemt seg for å ansette utlendinger, men de har av en eller annen grunn glemt å oversette et par arbeidsavtaler til et eller flere språk. Dette kan medføre alle slags vansker med tanke på lønn, arbeidstid, ferie eller sykefravær. Hvis bedriften er mellomstor, så kan slike misforståelser bety store pengetap for selskapet.

Hvis man derimot oversetter alle kontrakter, slipper man misforståelser, konflikter og unødig hodebry som kan forekomme av dette. En arbeidsgiver slipper å se at en arbeidstaker bryter regler eller lover pga ubetydelige språkfeil. Derfor kan det absolutt lønne seg å ta i bruk tjenester av en profesjonell oversetter for å klargjøre enkelte nyanser på jobben.

Samtidig må man huske på at enhver arbeidstaker har rett til å være velinformert når det gjelder arbeidslivet generelt.
Det er også lurt å huske på en ting til: Arbeidstakerne har ofte en bunke med dokumenter om arbeidserfaring og yrkesutdanning som skal oversettes. Derfor lønner det seg å oversette alt på en gang for å få betydelig avslag i prisen.
Man investerer kun i en oversettelse og sparer mye tid, energi og penger for både de som ansetter og de som blir ansatt.