EN BROSJYRE OM TOLKEBRUK INNEN HELSE

Det er neppe en hemmelighet at språkvansker kan føre med seg en god del trøbbel. Spesielt hvis man har tenkt å ta seg en tur til sykehuset, selv om man skulle i utgangspunktet kun foreta en simpel legesjekk. Mangel på tilgang til en profesjonell og dyktig tolk kan merkes spesielt når ting går virkelig galt på grunn av kommunikasjonsvansker.

Ikke alle vet at det er stor forskjell på det å være flytende i et eller flere språk og det å kunne tolke fra et språk til et annet innen et spesifikt område. Dermed er det lett å tenke noe sånt som: «nei, jeg får klare meg selv» eller «jeg tror at kompisen/ektefellen/slektningen min kan visst hjelpe meg …». Men slike feil kan faktisk koste veldig dyrt. For noen år siden, for eksempel, var det det en veldig stor sak i norsk media om at en kvinne holdt på å bli sterilisert da hun ba om prevensjonsmidler i utgangspunktet. Et annet eksempel forteller om en spansk mann som fikk 71 million dollar i erstatning da han fikk feil behandling som et resultat av feil tolking av bare ett eneste ord. Sykehuspersonalet hadde bestemt seg for å spare på tolkeutgiftene og de tenkte nemlig at de spansktalende ansatte på sykehuset skulle visst klare seg. Mens de hadde oversatt «intoxicado» som «intoxicated», hvorav en profesjonell tolk hadde kanskje brukt ordet «forgiftet» i stedet (familien til attenåringen prøvde nemlig å forklare at det var snakk om en matforgiftning). Dette led selvsagt til en feil diagnose, komplikasjoner, feil behandling og ikke minst forsinket behandling av den egentlige sykdommen, noe som førte til at personen ble lam for resten av livet.

Selvsagt kan man si at dette er ekstremtilfeller som ikke rammer oss i de fleste tilfeller, men disse eksemplene illustrerer ganske nøye at tydelig kommunikasjon ofte kan være altavgjørende for et menneskeliv. Særlig hvis vi snakker om spørsmål som dreier seg rundt helse.

Kommunikasjon på et legekontor er en tresidig prosess. Man bør være obs på at mye avhenger av både legen og pasienten. Dermed er det svært viktig at alle er velinformert om hvordan man samarbeider med en tolk og om tolkens rolle i en helsesamtale.

Helsedirektoratet i Norge har hatt noe fokus på akkurat dette. I samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse har de utgitt en brosjyre som er oversatt til flere språk. Brosjyren er rettet mot både pasienter og helsepersonell, den skal nemlig hjelpe til å forstå nødvendighet av en tolk, samtidig som man får maksimal utbytte av tolkebruk i helserelaterte spørsmål. Den inneholder også informasjon om hvem som har rett til å bruke en tolk og den kan hjelpe sykehusansatte til å være mer presis med bestilling av tolketjenester. Mer informasjon om brosjyren kan du finne her.

KАК СОХРАНИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО при получении норвежского

Вы хотите сохранить свое прежнее гражданство – российское, украинское или белорусское – и получить при этом норвежское? Неудивительно, это очень удобно, а главное, это наиболее полно соответствует статусу человека, давно и прочно проживающего за границей, но не утратившего при этом нравственных и имущественных связей с родиной.

Российский взгляд на ”чужое” гражданство

Обратимся к официальным источникам:

Согласно статье 4 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. «Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданства Российской Федерации», а также: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его».

В статье 6 говорится: «гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации».

http://www.norway.mid.ru/ru/cons_faq.html#_Toc392232007

То есть Россия не против принятия своими гражданами второго гражданства,  она его просто не берет во внимание в юридическом смысле. Экономически, а в скором времени возможно и политически, это может иметь определенные последствия. Во всяком случае, государство пожелало знать своих ”многограждан” в лицо и объявило их поголовную обязательную регистрацию.

Взгляд с Украины

На Украине законодательство о гражданстве несколько запутанно. С одной стороны в законе  о гражданстве есть фраза: гражданство Украины – едино. С другой – юристы много лет ломают копия и доказывают: едино не значит единственное, а значит единое для всей территории Украины (мол, никаких крымских или вот теперь  донецких с луганскими гражданств не признаем). Некоторые чиновники предпочитают считать, что Украина не разрешает второе гражданство. Но это не так. Обратимся к первоисточнику.

Закон Украины ”Про громадянство України”, статья 2, часть 1, гласит:

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:
1) єдиного громадянства – громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14?test=4/UMfPEGznhhHHl.ZiBDemuoHI41As80msh8Ie6

Процедура выхода из гражданства предусматривает ваше прошение на имя президента, подписание прошения президентом и сбор толстой кипы документов. Лишить вас гражданства без вашего на то согласия – очень сложно, но, наверное, можно постараться.

И таким образом, бродят по свету граждане Украины с параллельными гражданствами, которые пока не пересекаются. То есть для Украины, как и для России, ваши другие гражданства не имеют значения.

Вы гражданин Белоруссии, Казахстана или другого государства с постсоветского пространства?

Казахстан – самое радикальное государство в вопросах гражданства. Он автоматом лишает своих бывших граждан своего покровительства при принятии другого гражданства. Достаточно сообщения Норвегии о принятии норвежского гражданства, и вы свободны.

Строго говоря, автоматом Казахстан лишает лишь тех граждан, кто проживал за границей более 3 лет, не встав при этом на консульский учет. Посольство Республики Казахстан решает в каждом конкретном случае: лишить вас гражданства автоматически в соответствии с § 21 закона о гражданстве (3 года за границей, без регистрации) или отправить по более долгому и хлопотному пути выхода через прошение на имя президента со всеми сопутствующими бюрократическими сложностями.

Двойное гражданство Казахстан не признает вообще. То есть не просто делает вид, что его нет, а вообще не разрешает иметь своим гражданам гражданство другой страны.

Да, не оставлено возможности для двух гражданств, возможно несколько обидно, но очень удобно и не хлопотно. Не так ли?

Подобный закон существует в Таджикистане (5 лет) и Армении (7 лет). Кардинальная разница в том, что таджикам после 5 лет отсутствия без постановки на консульский учет надо просить визу для возвращения на родину, и еще совсем не факт, что они ее получат! А в Армении этот закон практически не действует. Во всяком случае примеров и результатов его действия нам найти не удалось.

Белоруссия, как и многие другие постсоветские государства, смотрит сквозь пальцы на ”многограждан”, насильно и автоматом последний оплот диктатуры гражданства не лишает.

Норвегия: если очень хочется, то можно

И вот мы подошли к самому главному: как смотрит на вопросы двойного или множественного гражданства Королевство Норвегия?

А Норвегия требует от новых норвежцев отказываться от прежнего гражданства с 1 сентября 2006 года. Впрочем, не без исключений. Вам будет позволено оставить ваше российское (украинское, белорусское и др.) гражданство в случае:

·         Практической невозможности отказа по разным причинам (например, в стране идет война и государственная администрация не функционирует);

·         Невозможности отказаться из соображений безопасности (например, вы – политический беженец)

·         Отказ дорого стоит, и сумма превышает 4% вашего дохода (или 2% дохода родителей с несовершеннолетними детьми). Но стоимость отказа должна превышать 2500 крон (стоимость билетов и переводов не считается!)

·         Отказ будет сопровождаться имущественными потерями и поражением в правах (потеря права на пенсию или права собственности на землю, например).

С первыми тремя пунктами все более-менее ясно. Если вы политический беженец, просите, чтобы вам оставили прежнее гражданство (при условии, что вы сами этого хотите). Если у вас низкий уровень дохода, рассчитываете сколько процентов от вашего дохода составляет госпошлина при отказе от украинского, белорусского или другого гражданства. Норвежские власти посчитали считают, что отказ от российского гражданства стоит недорого и всем вполне по плечу.

Четвертый пункт самый интересный. На нем остановимся подробнее. Предположим, вы лишитесь российского гражданства и будете для России гражданином иностранным. Какие права вы теряете?

1.      Право на пенсию. Российские граждане имеют право на российскую пенсию по возрасту независимо от места проживания. Иностранные граждане могут получать российскую пенсию только при условии проживания на территории Российской Федерации.

http://www.zakonrf.info/zakon-o-pensiah/3/

2.      Право на владение землей сельскохозяйственного назначения. Иностранцы в России и в Украине не имеют права на земли этого типа. Если у вас есть в собственности подобные земли, смело переводим документы это подтверждающие

http://base.garant.ru/12127542/1/#block_100

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page3

3.      Право на владение землей в пограничной зоне.

http://www.zakonrf.info/zk/15/

Конкретный перечень данных земель устанавливается указом президента России в соответствии с федеральным законодательством о государственной границе.

“http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12081778/

Необходимые документы

На мой взгляд, подготовить документы для сохранения прежнего гражданства проще, чем собрать пакет документов для отказа.

Основание – пенсия

Если вы заработали пенсию на родине, то вам понадобится удостоверение пенсионного страхования, трудовая книжка и письмо из пенсионного фонда, адресованное лично вам, в котором сказано, что вы потеряете право на пенсию вместе с гражданством. Вот примерное содержание письма с ссылкой на Федеральный закон ”О трудовых пенсиях в Российской Федерации”:

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство.

Таким образом, в случае отказа от гражданства РФ и выезда за пределы Российской Федерации право на трудовую пенсию будет утрачено. Без документального подтверждения постоянного проживания на территории Российской Федерации у иностранного гражданина (лица без гражданства) право на пенсионное обеспечение по законодательству Российской Федерации не возникает.

Хорошо, если далее в письме начальника районного или областного управления Пенсионного фонда будет указан ваш стаж и таким образом хотя бы косвенно подтверждено ваше право на пенсию.

Информационное письмо должно быть адресовано лично вам.

Основание: собственность на землю

По действующему закону  Об обороте земель с/х назначения № 101-фз от 24.07. 2002 с изменениями от 2013г.:

иностранные граждане, иностранные юридические, физические лица и т.п. могут обладать земельными участками только на праве аренды (статья 3). Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения может быть заключен на срок, не превышающий сорок девять лет (статья  9).

http://base.garant.ru/12127542/1/#block_100

Если у вас есть земля сельскохозяйственного назначения или расположенная в пограничной зоне, то вам необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право на такую собственность. Смело их переводим и предоставляем в ЮДИ вместе с соответствующей выпиской из законодательства России или Украины и необходимыми пояснениями. На документ о собственности необходимо поставить апостиль.

Помните, что апостиль ставится только в стране, выдавшей документ!

Наши клиенты умудрялись ставить апостили на информационные письма из земельного кадастра с пояснениями законодательства. По принципу: чем больше, тем лучше. В этом нет необходимости.

Если у вас возникли проблемы с проставлением апостиля в России (и не только там), помните, документ заверенный нотариусом приобретает силу официального и может быть апостилирован. Нотариус просто напишет на документе: представлен в качестве оригинала и поставит свою печать. Естественно, за это придется заплатить пошлину. После этого можно ставить апостиль практически на любую справку.

Мы рассказали вам, конечно, не обо всех странах. Граждане Азербайджана возможно знают, что в их стране иностранцы не имеют права владеть землей вообще.

Что до других государств – надо читать законодательную литературу, и искать ответ на главный вопрос: что запрещено иностранцам, а вы без этого не можете? То есть какие имущественные права вы теряете вместе с гражданством.

Не стоит забывать и о таком праве, как право наследования. Если вы являетесь наследником первой очереди на земельный участок сельскохозяйственного назначения или участок, расположенный на приграничных территориях, подготовьте бумаги это подтверждающие.

Главное, запомните основополагающий принцип: на что не имеют право иностранные граждане на вашей родине? Какие имущественные или экономические права, вы теряете вместе с утратой российского (или другого) гражданства? Если таковые имеются, вам скорее всего будет оставлено ваше прежнее гражданство.

Сложно? Мы поможем!

Я постаралась изложить довольно большой объем информации доступным языком. Возможно, тем не менее вам не все понятно. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, мы обязательно ответим.

Обращайтесь к нам за помощью, мы переведем ваши документы, поможем сформировать пакет документов в соответствии с требованиями Департамента по делам иностранцев в Норвегии и просто поможем советом!

Елена Студенникова

Tolk Info Service