FAQ

a)      Dersom dokumentet skal oversettes til norsk, så er det som regel nok med en elektronisk versjon av dokumentet (en skannet versjon, et mobilbilde osv). Vi kommer til å sende ut oversettelsen til deg per post.

b)      Hvis du skal oversette til et annet språk, kan det hende at man blir nødt til å stifte oversettelsen sammen med en bekreftet kopi av dokumentet. I noen tilfeller kan vi stifte oversettelsen sammen med utskriften av dokumentet.

NB! Det sistnevnte punktet bør man alltids sjekke på forhånd med instans som krever oversettelsene.

Om det finnes behov for et apostille stempel på attesten, er et spørsmål som kan besvares av instans som krever oversettelsene. Utenlandske ambassader setter ikke som regel apostille stempel på dokumenter. Mer detaljert info finner du her.

Først og fremst må man få et apostille stempel på fødselsattesten hos Fylkesmannen eller legalisere dokumentet ved Utenriksdepartamentet. Etter det oversetter vi dokumentet sammen med stempelet. Så sender vi ut oversettelsen til deg og du kan henvende seg til en utenlandsk ambassade.

Man må søke om godkjenning i NOKUT. Følgende dokumenter skal oversettes: vitnemål fra videregående, vitnemål av høyere utdanning, og vedlegg til vitnemålet (med antall timer av hvert fag), eventuelt dokumentasjon om tilleggsutdanning. Dersom man har arbeidserfaring innen sitt yrke, kan det være lurt å oversette dokumentasjon som bekrefter dette.

Hvis du skal søke om å studere ved et norsk universitet, kan utdanningen din være godkjent av universitetet der du skal studere. Samme dokumentpakke må følge med (som nevnt ovenfor), i tillegg skal man oversette dokumentasjon som bekrefter dine engelskkunnskaper. Mer detaljert info finner du her.

Det er spesielle krav til spesialister innen helsevesenet (som f.eks. leger, sykepleierere, fysioterapeuter osv.). Mer detaljert info finner du her.

Man kan få bekreftelse av oversetterens underskift hos Notarius publicus i Oslo tingrett og i Bærum tingrett uten vårt nærvær. Notarius publicus tar en statlig avgift for denne tjenesten, som er per dags dato 258 kroner per underskrift. Vi kan gjøre denne prosedyren enda enklere for deg ved hjelp av våre medarbeidere for en rimelig pris.