Tjenester

Vårt hovedfelt er utførelse av skriftlige oversettelser. Vi kan også være til hjelp når det gjelder muntlig tolking. Dersom du har behov for informasjonstjenester, juridisk bistand, hjelp med å fylle ut diverse søknader eller skjema, konsultasjon med juridiske spesialister, eller hjelp med å sette opp og registrere en bedrift i Norge, så er vi alltids villige til å hjelpe deg!