Tolking

Selskapet Tolk Info Service jobber sammen med profesjonelle tolker med mange års erfaring innen alle mulige arbeidsfelt.

Våre tolker har utarbeidet en unik arbeidskompetanse ved å tolke på sykehus, skoler, barnehager, sosialkontor, asylmottak, advokatkontor, tinghus, fengsel, rettsvesenet generelt, forretningsmøter, til og med på politiske møter på et høyt nivå.

Alle tolker som er ansatt hos oss i Tolk Info Service har underskrevet en taushetspliktavtale.