Priser

”Tolk Info Service” tilbyr tolke- og oversettertjenester til en rimelig pris. Mange års erfaring viser at det er mulig å kombinere konkurransedyktige priser med godt utførte oversettelser. Du kan ta kontakt med vår kundebehandler ved å bruke kontaktskjemaet og vi kommer til å vurdere prisen i løpet av maksimalt to timer, uavhengig av tid på døgnet.

Skriftlig oversettelse

Prisvurdering av skriftlige oversettelser er målt per side. En standard side (A-4 format) koster 520 kroner ekskludert MVA. Denne prisen er også en minstepris for en oversettelse. Man bør også understreke at enhver bestilling blir bearbeidet individuelt. Våre kunder som har behov for oversettelser av litt større volum kan regne med betydelige tilbud. Priser på oversettelser kan også variere i forhold til vanskelighetsgrad, språkpar eller tidsfrister. Vi er alltid villige til å være imøtekommende i forhold til våre kunder. Derfor kan du bare ta kontakt med oss, helt uforpliktende, og vi skal utarbeide en individuell plan for din oversettelse.

Muntlig tolking

For prisestimering av et muntlig tolkeoppdrag bør man huske på et par detaljer: arbeidsområde, lengde, hastverk. Våre ansatte utfører tolkeoppdrag på stedet, per telefon eller til og med ved hjelp av en videokonferanse. Den mest utbredte metoden er konsekutivtolking. En time tolking kan koste fra 350 til 700 kroner per time. Prisen varierer i forhold til de ovennevnte faktorene.

Bred erfaring innen tolking har gitt oss en mulighet til å organisere et helt nettverk av kvalifiserte tolker av diverse språkpar og spesialiseringer. Dersom du har behov for en muntlig tolk, kommer vi til å finne en dyktig tolk på forhånd, før hvert enkelt tolkeoppdrag. Hvis du trenger for eksempel en muntlig tolk på en forretningsmøte, så kan vi ikke sende en tolk som spesialiserer seg innen medisin. Derfor er det svært viktig at du tar kontakt med oss i forveien av selve oppdraget.

Du kan når som helst ta en uforpliktende prat med en av våre kundebehandlere, slik at vi kan finne en løsning til dine behov innen tolking.