FAMILIEGJENFORENING

eller hva gjør jeg etter at jeg har giftet meg med en utenlandsk statsborger?

Familiegjenforening kan være en forholdsvis rask og enkel prosess, dersom man tar saken ordentlig på alvor. Det kommer garantert til å lønne seg, og du kommer ikke til å ha behov til å ha unødvendig hodebry i etterkant. Tross alt et uønsket svar fra myndighetene angående en familiegjenforening kan forandre hele ditt liv i en uønsket retning. Den første fasen er avgjørende. Den dreier seg rundt innsamling av dokumentasjon. Husk at det du gjør nå legger et fundament for de kommende år i ditt liv.

DOKUMENTENE SOM FREMSTILLES AV DEN UTENLANDSKE PARTEN

Søknad om familiegjenforening skrives av din utenlandske ektefelle. Dette er en faktisk søknad om oppholdstillatelse i Norge pga av ekteskapsinngåelse med norsk statsborger. Søknaden leveres til nærmeste utlendingseksjon ved politikontor, hvis dere befinnes i Norge. I tilfelle din ektefelle søker fra utlandet leveres søknaden til nærmeste norsk konsulat. Sammen med dokumenter. På basis av dokumentene skal saksbehandler avgjøre saken deres. La oss starte med fødselsattesten til den utenlandske parten. Formelt sett finnes det krav om å få et apostille stempel på den utenlandske fødselsattesten, men i praksis er det slik at nemlig fødselsattester som blir oversatt hos oss hadde sjelden apostille stempel. Etter det skal dokumentet oversettes til norsk eller engelsk. Etter det legger vi følgende til listen:

  • Vigselsattesten. En attest om deres vielse med en vedlagt oversettelse dersom vielsen fant sted i utlandet (husk apostille stempel på den utenlandske vigselsattesten!) .
  • Skilsmisseattesten. Eller en dødsattest til eventuell forrige ektefelle av din partner. Dette gjelder alle forrige ekteskap til både deg og din partner. Noen sender inn dokumenter kun angående sitt siste ekteskap. Akkurat samme krav her også: apostille stempel settes på dokumentet, deretter skal dokumentet oversettes, notarial bekreftelse, apostille stempel på oversettelsen, oversettelse av den notariale bekreftelsen og apostille stempelet i tilfelle disse ble bekreftet utland på fremmedspråk (for oversettelse fra et utenlandsk tolkebyrå).

Husk at alle dokumentene fra utland må ha apostille stempel på, oversettelser fra en utenlandsk oversetter skal ha notarial bekreftelse og apostille stempel på. Dersom dere oversetter dokumenter hos et norsk firma, for eksempel, Tolk Info Service – trenger man ikke notarial bekreftelse og apostille på oversettelsene (apostille på selve dokumentet fra utlandet kreves likevel). Dersom din ektefelle har sendt inn en elektronisk søknad om deres familiegjenforening via søknadsportalen, så er det høyt sannsynlig at du hjelper ham eller henne med skjemautfylling og med å bestille tid til en besøk til myndighetene. Skriv ut og la din ektefelle underskrive søknaden fra denne portalen, legg til to passbilder av søkeren (hvit bakgrunn) og sjekklisten fra nettsiden til UDI, som er utfylt og underskrevet av søkeren. Hvis søknaden ikke sendes inn på elektronisk vis, men i form av papir, så skal den skrives ut og utfylles fra hånd. Til din partner: husk å underskrive søknaden! Til søknaden må man legge til en kopi av alle sider i passet der det finnes stempler, innskrifter, notater. Samt alle dokumenter som er nevnt ovenfor: fødselsattester, vigselsattest og skilsmisseattest. DOKUMENTENE SOM FREMSTILLES AV DEN NORSKE PARTEN I tillegg til dine dokumenter må man legge ved dokumentene dine:

  • en kopi av alle sider i passet som er blitt brukt
  • dokumenter om alle ekteskap og skilsmisser (kan skaffes av folkeregisteret)
  • en kontrakt eller en arbeidsavtale (der det kommer tydelig frem at den norske partneren er i arbeid og har inntekt i hvert fall i et år fremover)
  • dokumentasjon om inntekt for de siste tre månedene (lønnslipp)
  • skatteoppgjør (i følge nye opplysninger, så er dette unødvendig siden myndighetene får denne informasjonen direkte fra skattekontoret). På dette stadiet er du sikkert klar over at den minimale inntekten skal være 251 856 norske kroner i 2014
  • dokumentasjon som bekrefter at du ikke har mottatt sosial trygd i fjor (skjemaet finnes på www.udi.no
  • dersom du har tjenestegjort i militæret eller hvis du tjenestegjør per dags dato, eller hvis du er en fulltidsstudent ved et universitet eller en høyskole (fulltid – 60 studiepoeng i løpet av et studieår), og du har dermed en gyldig grunn til å ikke ha god nok inntekt, vær vennlig å ha dokumentasjon på dette.

Deretter må din ektefelle fylle ut et kort skjema på norsk eller engelsk angående hvordan dere har møtt hverandre, om deres vigsel, og noen enkle spørsmål om deg selv, dine og deres felles eventuelle barn. Skjemaet legges på dokumentlisten fra nettsiden til UDI. Man må ha både originaler og kopier som er bekreftet av en Notarius publicus eller av en annen offentlig myndighet. I noen tilfeller er det andre regler som teller, det finnes også noen unntak. For eksempel studenter eller de som har tjenestegjort i hæren i fjor fritas fra kravet om den minimale inntekten til neste år. Det finnes også et unntak for de som har fått politisk asyl (viktig å understreke ordet politisk, altså ikke av humanitære grunnlag). For pensjonister og funksjonshemmede så er kravet om den minimale inntekten så lavt som 173 274 kroner. Det er også noen andre omstendigheter som kan tas i betraktning. Som for eksempel felles bopel i utlandet, felles barn, inntekt i utlandet av den norske parten, eventuelle jobbtilbud til søkeren og mye mer. En søknad om en familiegjenforening sendes vanligvis til en norsk ambassade i utlandet eller der dere bor fast. Man kan også sende inn en søknad direkte fra Norge. Hvis dere har for eksempel sendt inn søknaden, mens din partner er i Norge med et turistvisum, så er det sannsynlig at partneren din kommer til å bli bedt om å vente på avgjørelsen i hjemlandet. Ventetiden kan variere veldig mye. Det vanlige er alt fra 2 måneder til 2 år. Per dags dato finnes det en gjennomsnitt på ventetiden og den ligger på 9 måneder. Du kan lese mer om ventetid her. Her finnes det også unntak! Søkere som har høyere utdanning kan vente på svar fra myndighetene i Norge uten å måtte dra tilbake til hjemlandet. Under normale omstendigheter kan søknaden være behandlet på det lokale politikontoret og det kan ta 2-3 måneder. Alle disse krav er nokså mer lettvint hvis en skal gifte deg med en person som er en borger av et EU-land som er bosatt i Norge. Vi kan en prat om dette en annen gang.

 

Posted in Без рубрики and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .